Dienst

Heldere contracten

Contracten hebben twee functies. Ten eerste beoogt u met een contract uw risico's te managen. Daarnaast is een contract ook een visitekaartje van uw bedrijf.

Kleine letters of wollig taalgebruik kunnen potentiële klanten afschrikken. Daarom zijn onze contracten in heldere taal gesteld. Dat is wel zo duidelijk. Ik vind het belangrijk om ingewikkelde juridische concepten terug te brengen naar heldere afspraken.

Natuurlijk zijn er soms uitzonderingen. Soms is technische taal nodig, omdat de materie gewoon erg complex is. In andere gevallen heeft u wellicht belang om bepaalde zaken weg te laten of juist uit te vergroten. Uw belangen zijn het vertrekpunt bij ieder contract. De inhoud én het taalgebruik zijn altijd afgestemd op deze belangen.

Ondtdek

Relevante referenties