November 25, 2022

Mijn marge verdampt door al die prijsstijgingen. Is daar niet wat aan te doen?

Dat vroeg een ondernemer mij laatst, na de zoveelste prijsstijging van zijn toeleveranciers. Hij was er zogezegd wel klaar mee dat zijn leverancier de inkoopprijzen kon verhogen, terwijl hij de verkoopprijs al had vastgelegd.  Zijn leverancier had namelijk bedongen dat de verkoopprijs kon wijzigen tot het moment van levering. Gelukkig kon ik deze ondernemer een aantal juridische handvatten meegeven. De inflatie kun je immers niet veranderen, maar je contracten wel. Met mijn juridische tips kon deze ondernemer zichzelf ruimte geven. Ik keek met hem naar de mogelijkheden bij zijn inkoop én bij zijn verkoop.

Inkoop - weinig macht = weinig invloed

Aan de inkoopkant hangt het af van hoeveel macht je hebt om te onderhandelen. De ondernemer had niet veel macht tegenover zijn leverancier. Er viel niet veel te onderhandelen.De wet kent de mogelijkheid om prijzen aan te passen, indien sprake is van onvoorziene omstandigheden. Rechters passen die wettelijke regeling heel terughoudend toe. Een beroep op deze regeling was niet mogelijk. De omstandigheden die aan de prijsstijgingen ten grondslag lijken te liggen zijn niet langer onvoorzien:

- Covid en nasleep daarvan met name in China

- Krapte op de arbeidsmarkt

- Oorlog in Oekraïne.

Er kan vaak meer dan dat je denkt. Zolang je je maar richt op zaken waar je invloed op hebt.

Dit zijn inmiddels allemaal bekende gegevens. Een beroep op de wettelijke regeling voor onvoorziene omstandigheden was dus niet mogelijk.De ondernemer kon geen invloed uitoefenen op zijn inkoopprijzen. De onzekerheid over zijn inkoopprijzen waren een gegeven. Daarom ben ik gaan kijken of hij aan de verkoopkant wel meer zekerheid kon krijgen.

Verkoop - 3 tips voor je offertes

Aan de verkoopkant was gelukkig wel winst te behalen, door:

- Een geldigheidsduur op te nemen in de offertes. Zo beperk je in elk geval het risico op prijsstijgingen tot een bepaalde periode;

- De inkoopvoorwaarden van je klant nadrukkelijk af te wijzen. Zo voorkom je dat je klant de prijs vast kan zetten;

- Een prijswijzigingsbeding op te nemen. Zo zorg je dat je prijswijzigingen kunt doorberekenen aan je klant. Je moet dan wel duidelijk maken dat je afwijkt van de wettelijke regeling over prijswijzigingen.

Moraal van het verhaal: er kan vaak meer dan je denkt. Zolang je je maar richt op zaken waar je invloed op hebt. Kom je klem te zitten door prijswijzigingen? Neem dan contact op met een jurist om te kijken waar je ruimte zit. Er kan vaak meer dan dat je denkt.