August 6, 2021

Het geheim van een goede NDA – 5 essentiele tips

Hierna geef ik 5 knoppen  die je in iedere geheimhoudingsovereenkomst kunt inbouwen. Afhankelijk van je belang kun je deze knoppen verder open of dicht draaien.

Of je nu een startup hebt of een gevestigd bedrijf. Soms moet je belangrijke kennis delen om je product verder te ontwikkelen. Bij de uitwisseling van belangrijke kennis is geheimhouding van belang. De overeenkomst waarin die geheimhouding staat heeft vaak allerlei exotische namen zoals NDA (Non-Disclosure Agreement), MNDA (Mutal Non-Disclosure Agreement) of CDA (Confidentiality  Disclosure Agreement). Het zijn allemaal geheimhoudingsovereenkomsten.

Hierna vijf essentiele knoppen waaraan je in iedere geheimhoudingsovereenkomst kunt draaien.

1.         Wat is vertrouwelijk?

Het doel van een geheimhoudingsovereenkomst is om vertrouwelijke informatie te beschermen. De hamvraag van iedere geheimhoudingsovereenkomst is dus: wat is nu die vertrouwelijke informatie? Door deze strikter of ruimer te omschrijven, verandert het karakter van de hele overeenkomst.

Heb je belang bij geheimhouding, gebruik dan een hele strikte definitie van wat vertrouwelijke informatie is. Je legt dan het liefste vast dat alle informatie die je uitwisselt vertrouwelijk is en dus geheim moet blijven. Dat is wel zo duidelijk.  

Als je belang is om zoveel mogelijk vertrouwelijke informatie te mogen gebruiken, dan wil je het liefst dat zo min mogelijk uitgewisselde informatie vertrouwelijk is. Je spreekt dan bij voorkeur af dat informatie pas vertrouwelijk is, als een partij die informatie schriftelijk als vertrouwelijk heeft aangemerkt.

De hamvraag van iedere NDA: wat is nu die vertrouwelijke informatie?

Het tweaken van een NDA

2.         Voor wie geldt de geheimhouding?

Dit lijkt een open deur. Voor de contractspartijen natuurlijk. Alleen is de wereld vaak niet zo zwart-wit. Vaak heeft je contractspartij gelieerde vennootschappen (moeder-, dochter- of zustermaatschappijen). Als je belang hebt bij geheimhouding, dan spreek je bij voorkeur af dat de geheimhouding ook geldt voor de aan je contractpartij gelieerde vennootschappen. Dat is wel zo duidelijk.

3.         Hoe lang blijft iets geheim?

Je kunt de plicht tot geheimhouding voorzien van een bepaalde duur. Dat is met name verstandig in gevallen dat je bang bent dat een te vergaande geheimhouding je toekomstige bedrijfsvoering kan hinderen. Met name in een markt waar technologische ontwikkelingen snel gaan, kan dat gerechtvaardigd zijn. Spreek dan af dat de plicht tot geheimhouding geldt voor een bepaalde duur, bijvoorbeeld 2 jaren.

Iedere NDA bevat deze 5 knoppen die je kunt gebruiken om de overeenkomst naar je hand te zetten.

4.         Is de samenwerking vrijblijvend?

Het uitwisselen van vertrouwelijke informatie kan plaats vinden in het kader van een mogelijke samenwerking. De vraag is hoe vast je je wilt leggen. Wil je graag met de andere partij in zee, of wil je vooral vrijblijvend aan elkaar snuffelen?

Zonder nadere afspraken kun je onbedoeld het vertrouwen wekken dat je in de toekomst gaat samenwerken. Dat vertrouwen kan zo sterkt zijn, dat de rechter je zelfs kan verplichten om verder te onderhandelen.

Wanneer je meer vrijblijvendheid wilt, dan doe je er goed aan om dit expliciet in de NDA op te nemen. Bijvoorbeeld door letterlijk op te nemen dat het uitwisselen van informatie partijen niet verplicht om daadwerkelijk te gaan samenwerken. Zo voorkomt je dat de rechter een verkeerde indruk krijgt en je veroordeeld om verder te gaan onderhandelen.

5.         Hoe zuinig moet je zijn?

Als je belang heeft bij geheimhouding, dan wil je ook dat de ander zorgvuldig met jouw gegevens omgaat. En dat derden zich niet eenvoudig toegang tot de gegevens kunnen verschaffen. Dat kun je bevorderen door af te spreken dat de ander verplicht is de informatie te beveiligen. Over het niveau van deze beveiliging maak je dan concrete afspraken.

Conclusie

Zoals je in het vorenstaande kunt lezen hangen de afspraken die je op de vijf punten maakt direct samen met je belangen. De vijf punten zijn eigenlijk een soort knoppen waaraan je kunt draaien. Afhankelijk van je belang probeer je deze knoppen verder open of dicht te draaien. In voorkomende gevallen denk ik graag mee wat voor u de meest optimale instelling is.