January 26, 2023

De Holding - veilige vesting of luchtkasteel

Mij kan niets gebeuren. Als mijn werkmaatschappij in zwaar weer komt, dan zitten mijn kostbaarheden (bijv. machines) veilig in de holding.
Dat hoor ik ondernemers vaak zeggen. Zij zien hun holding als een veilige vesting tegen aansprakelijkheid. Hun kostbare machines, tekeningen of software zijn hier veilig. Maar is dat wel zo?
Betaling zegt niets over eigendom.

De holding is alleen veilig, als de holding eigenaar is van de kostbaarheden. En daar zit hem nu de crux. Want dat is nog maar net de vraag.

Ondernemers denken doorgaans dat de holding eigenaar is, omdat die voor de kostbare eigendommen heeft betaald. Accountants zetten soms alleen vanwege de betaling de eigendommen op de balans. Dat lijkt duidelijk, maar is eigenlijk misleidend.

Betaling zegt namelijk niets over eigendom. Dat iets op de balans staat is ook geen bewijs van eigendom. Dat komt omdat voor de overdacht van eigendom meer nodig is dan betaling. De eigendom gaat pas over van de ene naar de andere partij door levering.

Al met al is de holding pas een veilige vesting als je kunt bewijzen dat de kostbare eigendommen zijn geleverd. Die levering bewijs je het eenvoudigst door een goed contract. Voorkom dus dat je holding een luchtkasteel is. Laat daarom een juridisch expert eens met je meekijken. Dat geeft de rust en zekerheid dat je holding een veilige vesting is. Met het keurmerk ‘curator proof’.