August 30, 2021

Hoge Raad geeft H&M streepje voor op Adidas – 3 lessen voor de praktijk

H&M bracht kleding op de markt met daarop twee strepen. Dat was Adidas tegen het zere been. Adidas staat immers bekend om haar drie-strepen-merk. Adidas ging op haar strepen staan en daagde H&M voor de rechter. De rechter wees de eis van Adidas af. Wat kunnen wij daarvan leren over het oplossen van conflicten?

1. Bekijk het probleem van een afstand

Adidas vindt het vervelend dat andere merken ook strepen gebruiken om hun producten te onderscheiden. Dat kan ik me goed voorstellen. Want dat doet afbreuk aan de exclusiviteit van Adidas.

Maar als je van een afstand kijkt, dan kun je je afvragen of de zaak van Adidas wel zo sterk was. Want wat Adidas claimt is niets meer of minder dan een monopolie op het gebruik van strepen op kleding. En daaraan zitten nogal wat bezwaren.

"Als je van een afstand kijkt, dan kun je je afvragen of de zaak van Adidas wel zo sterk was."

Het meest humoristische bezwaar komt van de advocaat van H&M. Die verwees naar een foto van Koning Willem-Alexander op het Sint Pieterplein in, jawel, een chique pantalon met twee strepen. Daarnaast zou het leger ook de twee strepen van de korporaal der eerste klassen, sergeant eerste klasse en sergeant-majoor moeten verwijderen. Dat gaat allemaal wel erg ver. Bovendien weet het publiek echt wel of het om een ‘echte’ Adidas met drie strepen gaat of om een ander product met twee strepen.

Kortom, van een afstand bekeken was er wel wat op de zaak af te dingen. Het gerechtshof in Den Haag en vervolgens de Hoge Raad hebben dan ook een streep gezet door de vordering van Adidas. Dat komt niet geheel als een verrassing.

Effectief oplossen van conflicten

2. Speel niet meteen alles of niets

Adidas vorderde een verbod op het gebruik van twee strepen. Daarmee zette Adidas de rechter voor het blok. Hij kan de eis van Adidas toewijzen of afwijzen. Alleen was er nogal wat op de vordering van Adidas is af te dingen. Adidas had natuurlijk de nodige juridische argumenten, maar van een afstand waren er nogal wat bezwaren. De kans op afwijzing leek op voorhand veel groter dan die op toewijzing.

Als de kans op afwijzing erg groot is én de kans op toewijzing klein, ga dan niet meteen procederen. Je hebt namelijk niet geheel in de hand of die vordering wordt toegewezen of afgewezen. Je bent afhankelijk van wat de rechter daarover zal gaan oordelen. Dat oordeel vindt plaats in een heel formele setting, waarbij je alleen op hele formele wijze je invloed kunt uitoefenen.

3. Blijf binnen je cirkel van invloed

Probeer daarom eerst met je tegenpartij in gesprek te gaan. Ik weet niet of Adidas dat ook heeft geprobeerd. Maar als de directie van Adidas met de directie van H&M in gesprek was gegaan, dan had Adidas veel meer kans gehad om invloed uit te oefenen. In een gesprek had Adidas meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen dan in een formele rechtszitting. In een gesprek kan Adidas uitzoeken wat voor H&M belangrijk en onbelangrijk is. Met die informatie had Adidas veel meer mogelijkheden om compromissen voor te stellen.

"De belangrijkste les van deze procedure is dan ook om je kansen af te wegen en daar je doelen op af te stemmen

Wellicht was het mogelijk geweest om de twee strepen te combineren met een opzichtig H&M logo om het verschil met Adidas te benadrukken. Of om afspraken te maken dat H&M de twee strepen niet voor andere kleding zou gebruiken. De dreiging van een procedure kan daarbij op tafel liggen. Wellicht heeft Adidas dat ook geprobeerd. Dat vertelt de rechterlijke uitspraak niet. Feit is dat een compromis Adidas veel meer had opgeleverd.

Mijn ervaring leert dat partijen veel minder open staan voor oplossingen, zodra de gang naar de rechter is gemaakt. Dat vergroot het wantrouwen en zorgt ervoor dat een goed gesprek minder makkelijk op gang komt. Dus eerst een gesprek en dan een procedure is vaak een goede volgorde.

De belangrijkste les van deze procedure is dan ook om je kansen af te wegen en daar je doelen op af te stemmen. Is de kans van slagen klein. Probeer dan liever om zelf invloed uit te oefenen op het resultaat door in onderhandeling te gaan. Kom je er niet uit, dan kun je altijd nog overwegen om naar de rechter te gaan.