Dienst

Effectief procederen

Soms is een procedure onvermijdelijk. Bijvoorbeeld doordat een tegenpartij niet voor rede vatbaar is. In die gevallen sta ik u graag ter zijde om de procedure effectief te laten verlopen.

Procederen is geen doel op zich. Een goed resultaat is het doel. De juridische procedure is een middel om dat resultaat te bereiken. Het benutten van de procedure om uw doelen te bereiken noem ik effectief procederen.

Het kan zijn dat ik tijdens de procedure druk zet, om tot een schikking te komen. Een ander voorbeeld van effectief procederen is om de feiten uitgebreid te documenteren. De meeste procedures worden niet gewonnen op rechtsregels, maar op basis van feiten. Zodat de rechter weet wat er werkelijk speelt.

Als het om rechtsregels gaat, dan is het zaak om deze zo effectief mogelijk in te zetten. Soms kan toepassing van de juiste rechtsregel de procedure als sneeuw voor de zon doen verdwijnen. Bijvoorbeeld door een beroep op een vervaltermijn.

Zelf procedeer ik voor u bij de kantonrechter, bestuursrechter of Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen. Bij de rechtbank, het gerechtshof of de Hoge Raad is bijstand door een advocaat verplicht. In die gevallen verwijs ik u graag door naar een specialist uit mijn netwerk. In veel zaken blijf ik dan nog betrokken bij de processtrategie.

Ondtdek

Relevante referenties

No items found.